top of page
tel aviv .jpg

 
 Israel Space Prize
פרס החלל ישראל
 

לקידום נערות ונשים לעבודה, מחקר ושהות בחלל   

שותפים:
DMARS.png
SPACEPRIZE.png
logo-OUT חשוף.png
DALL·E 2022-08-11 19.57.21 - space flight girls digital art .png

במהלך 60 שנות חקר החלל היצוג של נשים נמוך מאוד

מתוך 600 אנשים שיצאו לחלל פחות מ 12% הן נשים

רק 24% מכוח האדם בתעשיית החלל הן נשים

פחות מ 20% מהמשרות הניהוליות בתעשיית החלל הן נשים 
 

מטרות פרס החלל לנערות ונשים

לאפשר גישה, לימוד והתנסות בתחום החלל לנערות ונשים מכל שכבות האוכלוסייה ולתמוך בתעשיית חלל שוויונית.

לפתח רעיונות יצירתיים וחדשנות בתחום יישוב הירח, מאדים והחלל ולקדם שילוב של נשים בתעשיית החלל הישראלית והעולמית.

חינוך על החשיבות של חקר החלל לפיתוח טכנולגיות פורצות דרך שיעזרו לכל תושבי כדור הארץ בתחומי הרפואה, החקלאות ובעיקר במאבק בהתחממות הגלובלית.
 

הפרסים 

נסיעה לפריס והתנסות בטיסת ZERO G

חווית "רמונאוטית" – סיורים וסדנאות ב"תחנת מאדים" של D-MARS

ימי שיא לבית הספר בנושא חלל/תעופה

טיסות הכרות על מטוס 

הזכות יקבלו גם מנטורינג שיבוצע על ידי נשים מובילות בתעשיית החלל

ניסויים שיבוצעו על ידי מדענית בטיסת ה-ZERO G 
 

הליך בחירת הזוכות

3. 

ראיונות אישיים

לכל הפינליסטיות 

 התחרות פתוחה לנערות ישראליות
בגילאים 12-18

1. 

כתיבת חיבור 

על אישה פורצת דרך 

2.
 

הכנת סרטון וידאו 

על המועמדת ושאיפותיה בתחום

DALL·E 2022-08-11 19.59.26 - space flight girls digital art .png
bottom of page