top of page

מטרת המשימה  

מטרתנו היא לעורר תשוקה בדור העתיד לעבודה בתעשייה האווירית ולספק להם את הידע והמיומנויות הדרושים להם כדי להצליח בשוק העבודה העתידי.
 
אנו שמים דגש מיוחד על משיכת נשים ונערות צעירות לתוכניות שלנו והעצמת מנחות העובדות בבתי ספר.
 
אנו מספקים הזדמנויות לסטודנטים לצבור ניסיון בזירה בינלאומית וליהנות מלימוד עמיתים לעמית.
 
אנו מכירים בחשיבות של יצירת והנהגת חברה מגוונת ושווה על פני האדמה ומעלינו בחלל.
 
אנו מחויבים למשימה שלנו לבצע  מרחב נגיש לכולם לחלום ולהעז!
IMG_20190527_190738.jpg
49613369611_594e61e810_o.jpg
E_2018_SDG_Poster_with_UN_emblem.png
Space4SDGs_Logo_Vertical_1_Large.jpg
bottom of page